DEKRIBAPENA

Kontsultarako eta parte-hartzerako organoa, eginkizun duelarik andre eta gizonen arteko aukera-berdintasunaren alde Udalak egiten dituen jarduketa-plan guztiak egitea, jarraitzea eta betearaztea.

HELBURUAK

Azter-lanak, txostenak eta proposamenak egin Portugalete udalerriko arlo guztietan gizon eta andreen arteko berdintasuna errealitatea izan dadin.

Begiratu ea udalaren politikaketa zerbitzuek bermaten duten andre eta gizonen arteko aukera-berdintasuna.

Ahalbidetu emakumeek parte hartzea Portugaleteko udalaren barruko elkarte zehatzen bidez.

Emakumeen elkartegintza sustatu elkarte horiek parte har dezaten emakumearen arloarekin zerikusia duten politika publikoetan.

Bultzatu Portugaleteko emakumeen bizi-baldintzez gain egoera politikoa, soziala eta ekonomikoa.

PARTE-HARTZAILEAK

Batzordekideak honako hauek dira:

  • Andre eta Gizonen arteko Berdintasun II. Planean parte hartzen duten udal sailetako teknikari bat.
  • Udal administrazioan parte hartzen duten sindikatuetako ordezkari bana.
  • Udal talde politiko guztietako ordezkari bana.
  • Emakumeen elkarteetako hiru ordezkari, kultura eta gizarte-mailako elkarteetako hiru ordezkari, gazteen elkarteetako hiru ordezkari, akademia-klaustroetako hiru ordezkari eta Ikasleen Gurasoen Elkarteetako hiru ordezkari.

BILEREN MAIZTASUNA

Hilabetero.

Informazio Gehiagorako:

Gizarte Ongizate Saila

94 472 92 12

bienestar@portugalete.org

mujer@portugalete.org

LINK

www.portuigualdad.info eta Facebook-en eta Twitter-ren.