DESKRIBAPENA Portugaleteko Gizarte Zerbitzuen Kontseiluak xede du Batzorde erabat aholkularia izatea eta horretaz gain, toki bat eskaintzea udalaren gizarte-zerbitzuei dagokienez, gizarte-eragileek eta dinamizatzaileek beren ekarriak eta proposamenak egin ditzaten. Era berean, udalaren gizarte-ekintzaren arloarekiko koordinazioa hobetzea ere helburu du. … Jarraitu irakurtzen

Hypatia emakumeen jabekuntza bultzatzeko ekimena dugu, Udalaren Portugaleteko Andre eta Gizonen arteko Berdintasun III. Planaren barruan dagoelarik. Jarraitu irakurtzen

Portugaleteko Jai Batzordea Udalarekin batera jarduten duen lan-taldea da. Helburu du batzordekideak diren elkarteek eta koadrilek plazaratutako ideiak, iradokizunak eta proposamenak biltzea Jarraitu irakurtzen

Euskararen Aholku Batzordea (EAB), izenak dioen bezala, aholku organoa da, sektoreen parte-hartzekoa. Udalerriko euskara planari buruzko iritziak eta aholkuak eta plan estrategikoaren gaineko gomendioak ematen ditu Udalbatzak onetsi baino lehen. Jarraitu irakurtzen

Aholku emateko, eztabaidatzeko eta parte-hartzeko organu kolegiatua dugu boluntariotza antolatuaren arloan jarduten duten erakunde, entitate, fundazio eta elkarteen iritzi eta proposamenen berri izateko. Foro honek boluntariotzari dagozkion jarduketak lantzen ditu baita gizarte-ongizate komuna hobetze aldera boluntarioek dituzten eginkizun eta funtzio zehatzak ere. Jarraitu irakurtzen

Kontsultarako foro teknikoa, Portugaleterentzat merkataritzan eta ekonomian interesgarriak diren ekimenak garatzekoa. Foro honek merkataritzako arloa garatzeko eta hobetzeko asmoz komenigarri diren ekimen eta proposamenak bildu eta mahairatu nahi ditu. Jarraitu irakurtzen

(Español) Grupo de trabajo para el estudio de un programa de ayudas a las personas y familias incursas en procesos de desahucio y lanzamiento de su residencia habitual. Jarraitu irakurtzen

Kontsultarako eta eztabaidarako udal-organoa da. Ez du izaera juridiko propiorik. Herritarren parte-hartzea bermatzeko da eta ere berean gizarte-mailako adostasunak bilatzeko hiri-antolamendu orokorra idazteko, izapidetzeko eta onesteko prozeduari dagokionez. Jarraitu irakurtzen

Eztabaidarako, gogoetarako eta parte-hartzerako gunea da. Bertan, udalean ordezkagaitasuna duten talde politiko guztiek gizarte-erakunde zenbaitekin batera irtenbideak eta ekarriak mahairatzen dituzte Portugaleteko Historiagunea hobetze aldera. Jarraitu irakurtzen

Kontsultarako eta parte-hartzerako organoa, eginkizun duelarik andre eta gizonen arteko aukera-berdintasunaren alde Udalak egiten dituen jarduketa-plan guztiak egitea, jarraitzea eta betearaztea. Jarraitu irakurtzen